ag百家乐

ag百家乐

 卫为气,气微者,当是阳气微。若更稠密炮热者,以归宗汤攻之。

 古人无铁刀,以口咬细,令如麻豆,为药煎之,使药水清,饮于肠中,则易升易散。若痘之形色虽险,而神气清爽,饮食强美,虽险将化为顺也。

其所可意者与之谈,娓娓不倦,至废寝食,否即白眼仰观,呼之不答,镇日可无一语。 主人言若有验,不靳重酬,预付不能应命。

【按】自汗是阳明证,盗汗乃少阳证,“盗汗”应是“自汗”,当改之。又有胃气不足,不能容受,复有寒邪客于胃中,使胃气不能中主,上行而哕也。

常器之云∶可灸太冲。考其性味咸寒,能动风耗血,味虽美,多食恰能损人,埤邪言未被霜者不可食。

【注】痘疮赖气血以成功,气血藉饮食以生化,自起胀、灌浆以至收靥、结痂,俱以胃壮为根本。瘢痕干燥者,谓瘢痕不润泽也。

Leave a Reply